МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПРОБЛЕМА

Рекомендовано

МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦ. АКАДЕМІЯ імені П. Л. ШУПИКА

 ВЕНОЗНІ ТРОМБОЕМБОЛІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ІНСУЛЬТІ

Рекомендовано

МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦ. АКАДЕМІЯ імені П. Л. ШУПИКА

 ОСТРАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Рекомендовано

МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦ. АКАДЕМІЯ імені П. Л. ШУПИКА

 НЕВРОПАТІЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Рекомендовано

МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦ. АКАДЕМІЯ імені П. Л. ШУПИКА

 ДИСЛІПОПРОТЕІНЕМІЇ В НЕВРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Рекомендовано Вченою радою

Національної медичної академії

післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика