ВИДЕО-ТРЕНИНГ

 ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ

Свиридова Н.К.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології і

рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика 

 Neurology Grand Round

Неврологічний Grand Round

 Школи Неврологів в Україні 2018

Техніка проведення 

БЛОКАД

 Школи Неврологів в Україні 2018

Загальна  інформація про

Школи Неврологів